سیستم آموزشی کنترل خطی مدل RN-LCT

سیستم آموزشی RN-LCT مجموعه کامل آموزش سیستم‌های کنترل خطی است که با استفاده از تکنیک‌های مختلف مفهوم کنترل آنالوگ را به صورت عملی آموزش می‌دهد. بررسی سیستم‌های کنترل حلقه باز و بسته، سیستم‌های مرتبه اول و دوم، جبران‌سازها و سیستم‌های متشکل از کنترل کننده‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی، محور اصلی آزمایش‌های RN-LCT می‌باشد.  علاوه بر موج‌های سینوسی، مثلثی و مربعی منابع پله واحد، شیب و نمایی نیز جهت اعمال به سیستم‌های مختلف در اختیار کاربر قرار گرفته است. همچنین یک عدد سروو موتور جهت بررسی اثر کنترل کننده‌های P، I، D، PI، PD و PID بر روی سرعت و موقعیت موتور در این مجموعه آموزشی قرار داده شده است. جهت کارکرد آسان‌تر کاربر RN-LCT به صورت ماژولار طراحی شده است به طوریکه ماژول‌ها قابلیت جابجایی در رک و یا قرار گرفتن روی میز بدون نیاز به رک را دارا می‌باشند. همچنین از طریق ماژول Interface کاربر می‌تواند به کامپیوتر متصل شده تا علاوه بر ضبط سیگنال‌های مختلف، با نرم‌ افزارهایی نظیر MATLAB و LABVIEW ارتباط برقرار نماید. (طبق سفارش)

توضیحات

 • مجهز به کنترل کننده‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • مجهز به سیستم‌های مرتبه اول و مرتبه دوم
 • انتگرال‌گیر، جمع کننده و تفریق کننده
 • تقویت کننده معکوس کننده با امکان تنظیم بهره
 • جبران‌ساز Lead، Lag و Lead/Lag
 • منابع تولید توابع پله واحد، شیب و نمایی
 • فانکشن ژنراتورهای موج‌های سینوسی، مثلثی، مربعی، تک پالس و سطح DC
 • منبع تغذیه متقارن به همراه مولتی‌متر
 • ماژول سروو موتور
 • ماژول ارتباط با کامپیوتر به همراه نرم‌افزار ارتباطی جهت نمونه برداری، مانیتورینگ و کنترل سیستم‌‌ها (طبق سفارش)
 • شماره ملی (ایران کد): 2426110444930008
 • نمونه فیلم آموزشی از این دستگاه
 • میز و رک آلومینیومی با سطح کار MDF (میز و رک آلومینیومی با سطح کار MDF و پایه‌های چرخ دار جابجا شونده به همراه گیره آویز کابل‌های ارتباطی – طبق سفارش به جای میز و رک فعلی)
 • 70 رشته کابل ارتباطی موزی به موزی بزرگ
 • 20 رشته کابل ارتباطی موزی به موزی کوچک
 • 3 رشته کابل تبدیل موزی بزرگ به موزی کوچک
 • پروب مولتی ‌متر
 • کابل برق
 • اسیلوسکوپ دیجیتال (طبق سفارش)
 • CD شامل نمونه فیلم‌های آموزشی و فایل دستورکار
 • تبدیل لاپلاس
 • بررسی مشخصات سیستم‌های مرتبه اول و دوم
 • بررسی پاسخ حالت گذاری سیستم‌های مرتبه اول و دوم
 • بررسی پاسخ حالت ماندگار سیستم‌های مرتیه اول و دوم
 • بررسی خطای حالت ماندگار سیستم مرتبه اول به ورودی‌های پله، شیب و نمایی
 • بررسی خطای حالت ماندگار سیستم مرتبه دوم به ورودی‌های پله، شیب و نمایی
 • بررسی اثر تغییرات نسبت میرایی (ζ) بر روی سیستم مرتبه دوم
 • بررسی اثر تغییرات فرکانس طبیعی (Wn) بر روی سیستم مرتبه دوم
 • بررسی اثر صفر بر روی سیستم مرتبه اول و دوم
 • بررسی اثر قطب غالب بر روی سیستم مرتبه دوم
 • بررسی اثر کنترل کننده تناسبی (P) بر روی سیستم مرتبه اول و دوم
 • کنترل سرعت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده P
 • کنترل موقعیت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده P
 • بررسی اثر کنترل کننده انتگرالی (I) بر روی سیستم مرتبه اول و دوم
 • کنترل سرعت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده I
 • کنترل موقعیت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده I
 • بررسی اثر کنترل کننده مشتقی (D) بر روی سیستم مرتبه اول و دوم
 • کنترل سرعت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده D
 • کنترل موقعیت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده D
 • بررسی اثر کنترل کننده تناسبی- انتگرالی (PI) بر روی سیستم مرتبه اول و دوم
 • کنترل سرعت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده
 • کنترل موقعیت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده PI
 • بررسی اثر کنترل کننده تناسبی- مشتقی (PD) بر روی سیستم مرتبه اول و دوم
 • کنترل سرعت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده PD
 • کنترل موقعیت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده PD
 • بررسی اثر کنترل کننده تناسبی- انتگرالی- مشتقی (PID) بر روی سیستم مرتبه اول و دوم
 • کنترل سرعت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده PID
 • کنترل موقعیت سروو موتور با استفاده از کنترل کننده PID
 • بررسی عملکرد جبران‌ساز پیش‌فاز
 • بررسی عملکرد جبران‌ساز پس‌فاز
 • بررسی عملکرد جبران‌ساز پیش‌فاز/ پس‌فاز
keyboard_arrow_up