سیستم آموزشی اعلام حریق مدل RN-FAT

مجموعه آموزشی اعلام حریق مدل RN-FAT، پس از چندین مرحله آزمایش و نمونه سازی توسط شرکت بین المللی الکترونیک رایان نیک به مرحله تولید رسیده است. تجهیزات موجود در این سیستم آموزشی متناسب با بازار صنعت کشور و سرفصل‌های آزمایشگاه اعلام حریق ارائه شده از سوی وزارت علوم در این رشته ‌می‌باشد. این دستگاه شامل ماژول‌های مرکز کنترل، آشکارسازها و ادوات خروجی سمعی و بصری می‌باشد.

جهت کارکرد آسان‌تر کاربر، RN-FAT به صورت ماژولار طراحی شده است به طوریکه ماژول‌ها قابلیت جابجایی در رک و یا قرارگرفتن روی میز، بدون نیاز به رک را دارا می‌باشند. همچنین جهت اطمینان کاربر از نتایج حاصل شده، کلیه نتایج صحیح در دستورکار همراه با دستگاه ضمیمه شده است.

توضیحات

 • مجهز به ماژول مرکز کنترل دو زون
 • مجهز به آشکارسازهای دود فتو، دود یونیزه، گاز، حرارت و حرارت موضعی
 • مجهز به 2 عدد چراغ ریموت اندیکیتور
 • مجهز به ماژول آژیر پیزوالکتریک و آژیر فلاشر 24 ولت
 • مجهز به ماژول فلاشر
 • مجهز به ماژول شستی اضطراری
 • مجهز به ماژول تلفن کننده خودکار
 • شماره ملی (ایران کد): 2426110444930033
 • میز و رک آلومینیومی با سطح کار MDF (میز و رک آلومینیومی با سطح کار MDF و پایه‌های چرخ دار جابجا شونده به همراه گیره آویز کابل‌های ارتباطی – طبق سفارش به جای میز و رک فعلی)
 • طلق پلکسی استوانه‌ای
 • اسپری گاز شهری و دود
 • هیتر
 • 10 عدد بورد مقاومت انتهای خط
 • 40 رشته کابل ارتباطی موزی به موزی بزرگ
 • CD شامل فایل دستورکار
 • بررسی وضعیت کار دستگاه در حالت بدون آشکارساز (تست FAULT باطری و تغذیه، تست FAULT زون‌ها در حالت مدار باز و اتصال کوتاه)
 • راه اندازی آشکارساز دود فتو و نمایش خروجی آن توسط مرکز کنترل در زون اول (همراه با مقاومت‌های انتهای خط و بدون مقاومت انتهای خط)
 • راه ‌اندازی آشکارساز دود یونیزه و نمایش خروجی آن توسط مرکز کنترل در زون اول
 • راه ‌اندازی آشکارساز گاز و نمایش خروجی آن توسط مرکز کنترل در زون اول
 • راه ‌اندازی آشکارساز حرارت و نمایش خروجی آن توسط مرکز کنترل در زون اول
 • بررسی آشکارسازها و نمایش خروجی بر روی ریموت اندیکیتور
 • بررسی آشکارسازها و نمایش خروجی بر روی فلاشر
 • بررسی آشکارسازها و نمایش خروجی بر روی آژیر پیزو الکتریک
 • بررسی آشکارسازها و نمایش خروجی بر روی آژیرفلاشر
 • بررسی آشکارسازها و نمایش خروجی بر روی آژیر پیزو الکتریک
 • بررسی آشکارسازها و نمایش خروجی بر روی آژیرفلاشر
 • بررسی نحوه تقسیم‌ بندی زون اول و زون دوم
 • راه اندازی یک آشکارساز در زون اول و آشکارسازی دیگر در زون دوم بطور همزمان و نمایش آن توسط ادوات خروجی در یک خط Sounder
 • راه اندازی یک آشکارساز در زون اول و آشکارسازی دیگر در زون دوم بطور همزمان و نمایش آن توسط ادوات خروجی در دو خط Sounder مجزا
 • راه ‌اندازی شستی اضطراری و نمایش خروجی آن توسط مرکز کنترل در زون اول
 • نحوه موازی کردن آشکارسازها و نمایش خروجی آن‌ها توسط مرکز کنترل در زون اول
 • راه اندازی آشکارساز حرارت موضعی
 • راه اندازی دستگاه تلفن کننده
 • بررسی تست ENG در مرکز کنترل
 • بررسی نحوه خارج کردن زون از مدار
keyboard_arrow_up